HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7323
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šum. Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1918/7323)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM