HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7328
ime V., Joso
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Brinje / ŠU Brinje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7328)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM