HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7362
ime Z., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šumarije Ilok, Vlastel. Odescalchi

                                                                IZBOR      (lug1918/7362)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ilok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM