HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7372
ime Z., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugarski vježbenik
      lugarski vježbenik Kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/7372)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Nova Gradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM