HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7403
ime A., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Krasno

                                                                IZBOR      (lug1933/7403)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM