HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7404
ime A., Josip
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Krasno

                                                                IZBOR      (lug1933/7404)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM