HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7430
ime B., Jovo
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Jasenovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7430)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM