HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7434
ime B., Karlo
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1933/7434)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM