HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7440
ime B., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Perušić

                                                                IZBOR      (lug1933/7440)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM