HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7442
ime B., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1933/7442)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM