HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7450
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Cerna

                                                                IZBOR      (lug1933/7450)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM