HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7459
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Grubišno Polje

                                                                IZBOR      (lug1933/7459)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišno Polje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM