HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7467
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski služitelj
      šum. služitelj UŠ Kalje

                                                                IZBOR      (lug1933/7467)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kalje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM