HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7482
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7482)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM