HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7492
ime B., Mile
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1933/7492)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM