HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7530
ime Č., Nikola
zvanje
zanimanje     
državni lugar
      ŠU Lipovljani

                                                                IZBOR      (lug1933/7530)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lipovljani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM