HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7547
ime Ć., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1933/7547)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Nova Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM