HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7556
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1933/7556)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM