HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7570
ime D., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7570)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM