HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7577
ime D., Pavao
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Vrbanja

                                                                IZBOR      (lug1933/7577)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Vrbanja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM