HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7594
ime D., Simo
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Donji Lapac

                                                                IZBOR      (lug1933/7594)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Lapac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM