HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7598
ime D., Rade
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Dvor

                                                                IZBOR      (lug1933/7598)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM