HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7599
ime D., Marko
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Petrinja

                                                                IZBOR      (lug1933/7599)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM