HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7605
ime D., Mile
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7605)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM