HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7606
ime D., Rade
zvanje
zanimanje     
državni lugar
      ŠU Vojni Križ

                                                                IZBOR      (lug1933/7606)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Križ


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM