HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7611
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1933/7611)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Mikanovci

član HŠD ogranak
Vinkovci

1995

Šumarija Cerna

šumarski tehničar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM