HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7634
ime F., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1933/7634)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM