HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7643
ime G., Mile
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7643)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM