HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7654
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      - zamjenik ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1933/7654)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM