HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7659
ime G., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Dolnja Lendava

                                                                IZBOR      (lug1933/7659)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lendava


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM