HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7668
ime G., Nikola
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Petrinja

                                                                IZBOR      (lug1933/7668)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM