HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7674
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1933/7674)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM