HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7679
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Grubišno Polje

                                                                IZBOR      (lug1933/7679)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišno Polje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM