HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7682
ime H., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1933/7682)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM