HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7684
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7684)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM