HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7705
ime I., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/7705)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM