HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7715
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Nova Rača

                                                                IZBOR      (lug1933/7715)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM