HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7747
ime J., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Sirač

                                                                IZBOR      (lug1933/7747)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM