HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7753
ime J., Stevan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Banova Jaruga

                                                                IZBOR      (lug1933/7753)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaruga


1KOMBINOVANE METODE OSNOVNIH OBLIKA PRIRODNOG OBNAVLJANJA ŠUMA; UNIVERZITET U BEOGRADU - ŠUMARSKI FAKULTET, BEOGRAD 1975. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM