HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID776
ime G., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /776)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj

 Rođ. 20.7.1927. u Begovom Razdolju u Gorskom kotaru. Cijeli radni vijek kao lugar proveo je u Šumariji Mrkopalj. Umro je u Begovom Razdolju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM