HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7776
ime K., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1933/7776)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM