HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7782
ime K., Vinko
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1933/7782)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM