HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7822
ime K., Ivan  - II
zvanje
zanimanje     
kotarski lugar
      kotarski lugar u Gračacu

                                                                IZBOR      (lug1933/7822)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gračac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM