HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7838
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      - kontrolor ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7838)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM