HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7850
ime K., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1933/7850)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM