HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7876
ime L., Pavao
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7876)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM