HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7878
ime L., Martin
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Županja

                                                                IZBOR      (lug1933/7878)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Županja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM