HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7925
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1933/7925)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM