HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7932
ime M., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Cetingrad

                                                                IZBOR      (lug1933/7932)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cetingrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM