HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7936
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Sirač

                                                                IZBOR      (lug1933/7936)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM